Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe: akty notarialne, dokumenty samochodowe,
sądowe, medyczne, celne, umowy, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa
pracy, zeznania podatkowe, itp